Försäkra tavlor, konst och konsthantverk

Du behöver oftast ingen särskild försäkring för att försäkra din konst, hemförsäkringen täcker det mesta. Skillnaden är så klart om du har riktigt dyra objekt då bör du kontrollera med ditt försäkringsbolag hur du på bästa sätt försäkrar dessa. Det kan behövas en extern värderare som föreslår försäkringsvärde på verket.

En annan god idé är att du fotograferar alla dina tavlor och konstverk och förvarar dessa bilder på en säker plats för att kunna bevisa att du haft föremålen i din ägo.

Om du behöver hjälp med att hitta ett lämpligt försäkringsbolag kan du t ex titta på www.allaforsakringar.se eller någon annan liknande webbtjänst.