Land Art

"Monumentet" av Klint Olle Jonsson, Delsbo

Land Art, eller Jordkonst, är en konstform som uppstod i USA under slutet av 1960-talet. Land Art-verken är så

kallat platsspecifika, alltså intimt kopplade till en speciell plats i naturen. Det uppstår ett möte mellan konstnären

och landskapet - och ett utforskande sätts igång. Verk skapas och en publik bjuds in. Skulpturerna eller installationerna görs på plats och av organiska material som jord, stenar, trä, men även material som betong,

metall, eller mineralpigment har använts.

Land Art uppstod bland unga konstnärer som en protest mot den kommersialisering av konsten som skedde

under 60-talet. Konstnärerna ville att publiken skulle se konsten i ett nytt sammanhang, utanför galleri- och museivärlden. I början var Land Art-verken tänkta att utvecklas, förändras och slutligen förfalla. Vissa konstverk

varar bara några dagar medan andra utsätts för erosion och vind. Man kan se Land Art som en av många

politiska rörelser under slutet av 60-talet, nära hopkopplad till den gryende miljörörelsen och kvinnorörelsen.

Ett annat sätt att se på Land Art är Joseph Beys sociala konst, där han med sina elever planterade 7000 ekar i staden Kassel som ett konstverk i utställningen Dokumenta 7.

 

Läs mer om Documenta här >>

 

Land Art har inspirerat konstnärer runt om i världen, även om den med tiden populariserats och blivit mindre avantgardistisk. Richard Long, Robert Smithson, Andy Goldsworthy, James Turrell och Andrew Rogers är

några kända namn inom Land Art rörelsen.

 

Den svenska konstnären Lars Vilks installationer Nimis av drivved och Arx av sten och betong i Kullabergs naturreservat i Höganäs kommun har stora likheter med Land Art. Nimis påbörjades 1980. Kullaberg och Vilks installationer besöks årligen av ca 30.000 personer.

 

Läs mer om Nimis här>>

 

På många orter har man sett att kopplingen konst och natur intresserar en stor, ny, publik. Bottna Land Art på västkusten är ett exempel på hur man arbetat mycket seriöst med detta.

 

Läs mer om Bottna Land Art här>>

 

 

 

Lappstenen, Hälsingeskogen

Kolhusudden, Svabensverk

Fänforsen, Björbo

Fänforsen, Björbo

Rallarros, Björbo